De afgelopen 40 jaar is de milieuwetgeving vanaf de Hinderwet, de Wet Milieubeheer, via de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht geëvolueerd. Bij elke stap is de milieuwet groter geworden en nu komt er de Omgevingswet.

De datum van de lancering Omgevingswet is al enkele keren opgeschoven, maar uiteindelijk komt hij toch. Dit zorgt voor veel veranderingen, die ook invloed hebben op elk bedrijf.

We gebruikers stapsgewijs op weg met de grootste wijzigingen in Sufficio om zich voor te bereiden, waaronder:

  • De belangrijkste (nieuwe) definities (MBA’s, Bal, enz.).
  • De omgevingswet in Sufficio en nieuwe structuur van wet- en regelgeving.
  • Het implementatietraject naar Sufficio Milieu 2.0

Op 8 november 2022 organiseerde we een Webinar voor alle gebruikers van Sufficio Milieu, zodat zij vroegtijdig op de hoogte zijn van wat komen gaat. 

Share This