Sufficio RIE is een pijler waarop wij veiligheidsbeleid continue bijsturen

Betrouwbaarheid in risicomanagement

Bij het bedienen van de nucleaire geneeskunde ligt voor ons de nadruk op kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, operationele uitmuntendheid en productontwikkeling. Juist omdat we werken volgens strenge procedures en betrouwbare systemen, hebben we een alles omvattend systeem dat onderdeel is van risicomanagement: Sufficio RI&E.

Positief resultaat bij controle Nederlandse Arbeidsinspectie

Sufficio RIE is een pijler waarop we ons veiligheidsbeleid continu bijsturen. Vanaf het eerste uur is onze RI&E bij BMD Advies ondergebracht. Deze is later overgegaan in de online Sufficio RI&E omgeving. De actualisatie van de RI&E doen we deels zelf en het totaal actualiseert en valideert een derde. Bij een Nederlandse Arbeidsinspectie controle is het resultaat positief. Je vergeet niet zo snel nog iets omdat de Sufficio adviseur in een eerder stadium al meekijkt.

Ons bedrijf ontwikkelt producten voor de PET-business waarbij een hoog kwaliteits– en serviceniveau cruciaal is voor onze klanten.

Gezamenlijke bedrijfsronde voor milieu, arbo en RI&E

Onze Ondernemers Raad (OR) een belangrijke rol en deze nemen we mee bij een rondgang. Zowel voor de compliance controle voor Sufficio Milieu en Sufficio Arbo, als voor de actualisatie van de RI&E. Het voordeel van een gezamenlijke bedrijfsronde werkt twee kanten op; de ondernemingsraad signaleert en werkt mee. De OR is een sterke bondgenoot als het gaat om het goedkeuren van het plan van aanpak uit de RIE. Naast dat ze een bijdrage levert aan veilig werken, heeft de preventiemedewerker bij ons een coördinerende rol. Beide partijen brengen we online samen voor hun rol in Sufficio.

Tijdelijke inzien door derden

De functie ‘Inzien’ in Sufficio is een fantastische uitkomst. We laten intern medewerkers tijdelijk meekijken. Op deze wijze delen we intern meer informatie, ook handig voor het verkrijgen van specifieke informatie. Het printen is bij ons niet zomaar mogelijk, nog afgezien van dat dit ten koste gaat van het milieu. Er gelden strenge toestemmingsprocedures om met de informatie uit Sufficio op papier ‘aan de haal te gaan’.

Tijdwinst op elk vlak

De actualisatie van onze RI&E met Sufficio levert ons elke keer weer tijdwinst op. Je weet precies waar je wel en niet aan toe bent. Dan pak je de acties uit het plan van aanpak ook sneller op. Het is volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie goed geregeld. Elke afdeling krijgt bij ons een soort ambassadeur die dan weer samenwerkt met de preventiemedewerker. Deze heeft ook wel eens de pet op van Veiligheidskundige. Hierdoor creëren we dat de RI&E met Sufficio leeft binnen onze organisatie.

 

Curium Nederland B.V.

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This