RI&E als totaalpakket 

Bij het opstellen van Sufficio RI&E kijkt onze adviseur met een kritische blik naar jouw organisatie. Op deze manier voorkom je blinde vlekken. We controleren ook dat wat je niet direct ziet. Met het totale pakket beschik je over een gevalideerde RI&E, een Plan van Aanpak inclusief advies waar je de komende jaren actief aan werkt. Je houdt acties bij, meldt deze gereed en voegt simpel bijlagen toe. Je actualiseert volgens de PDCA-cyclus methode. Je toont aan wat is gedaan, wat is gewijzigd en wat nog te doen. Dit alles getoetst door de juiste kerndeskundigen.  

 

De voordelen op een rij en stap voor stap jouw RI&E realiseren

Inzicht in goed en beter

 Je krijgt goed inzicht in wat je al wel goed voor elkaar hebt en wat (nog) beter kan. Je hebt een hulpmiddel dat je voorziet van kennis die je soms niet in huis hebt. 

Vertaling van wettelijke eisen 

De RI&E uitvoeren met Sufficio scheelt je veel uitzoekwerk. Je krijgt een leesbare rapportage met een eenvoudige vertaling van de wettelijke eisen.

Online acties bijhouden

Plan van aanpak altijd bij de hand voor het bijhouden van acties. Je kiest voor een methode waarbij je de hele organisatie betrekt.

Praktische tips en adviezen

Je zet slim je acties in gang met voorgestelde tips en adviezen. Waarbij elk aspect is voorzien van een praktische toelichting en interpretatie van wettelijke eisen

Stap 1

Bedrijfsinformatie

Verzamelen van informatie voor efficiënte uitvoering volgens de nieuwe eisen* van de RI&E. Zoals verzuimcijfers (arbeidsgerelateerde oorzaken van het verzuim), ongevallenanalyses (trendanalyses), arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (resultaten uit PAGO/ PMO), arbobeleidsplan (beschreven, actueel/ geïmplementeerd), BHV en personeelsstatistiek. 

Stap 2

Bedrijfsbezoek

en vragenlijst

Bedrijfsbezoek voor gesprek met een vertegenwoordiger van het management met betrekking tot het gevoerde arbo- en verzuimbeleid. Volgens de nieuwe eisen* van een RI&E.

  • Doornemen van vragenlijst RI&E met de preventiemedewerker(s), inventarisatie van arbeidsrisico’s en achterliggende grondoorzaken (incl. beheersmaatregelen van de restrisico’s)
  • Beoordelen werkplekken in de bedrijfsgebouwen, beoordelen van verdiepende onderzoeken en toepassing arbeidshygiënische strategie.
  • Opnemen gegevens in Sufficio RI&E 
  • Globale inventarisatie voor explosieveiligheid, machineveiligheid en opslag gevaarlijke stoffen 
  • Onderwerpen borgen in de RI&E 
  • Rondgang langs werkzaamheden van enkele medewerkers en inventariseren van inzichten. 

     

Stap 3

Conceptrapportage

Conceptrapportage als momentopname gebaseerd op verstrekte informatie en bevindingen. Prio’s 1, 2 en 3 met Kinney & Wiruth methode in het Plan van aanpak door onze arbodeskundige.

Stap 4

Definitieve rapportage

Goedkeuring van concept naar definitief met mogelijkheid tot wijzigingen en aanvullingen, eventueel toe te voegen interne einddatum, verantwoordelijke en optionele budgetten. 

Stap 5

Validatie

Bij akkoord definitieve RI&E gevalideerd en getoetst door gecertificeerd kerndeskundige. Acties uit Plan van Aanpak op dashboard te volgen, aan te vullen met eigen acties. 

* Met de extra (nieuwe) criteria wordt de opgestelde RI&E completer, betrouwbaarder en actueler. Dit alles draagt bij aan een betere (basis) RI&E, maar nog belangrijker; de RI&E wordt een beter instrument en is beter te gebruiken om het arbo- en veiligheidsbeleid binnen je organisatie te verbeteren. En een veilige werkplek willen we toch allemaal?

Blogs en projecten

Share This