Het geeft echt een gevoel van ‘achterover liggen’ omdat je ziet dat de RI&E in Sufficio goed is geregeld

Risicovolle werkzaamheden overzien

SNA Europe hanteert veel ISO-certificeringen waar we aan moeten voldoen en het hebben van een actuele RI&E is voor ons distributiecentrum in Helmond van groot belang. Al zijn er geen specifieke branche-eisen voor onze risico-inventarisatie en -evaluatie van toepassing, op een distributiecentrum worden toch altijd arbeidsintensieve en risicovolle werkzaamheden uitgevoerd.

Ook onze locatie is een druk ‘verkeerspunt’ voor orders vanuit en leveringen door heel Europa. De keuze voor Sufficio RI&E van BMD Advies, inmiddels al 10 jaar geleden, biedt ons praktische voordelen. Werken met Sufficio is vanuit onze KAM functie goed te overzien. Al vraagt het opvolgen van acties een strakke discipline van collega’s die het soms razend druk hebben.

SNA Europe ontwikkelt en vervaardigt al meer dan 150 jaar de modernste hightech instrumenten en (hand)gereedschappen voor verschillende industrieën.

Veranderingen direct actualiseren in de RI&E

Naast inzicht in actuele wet- en regelgeving en handzame actielijsten blijven we goed op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving. Het geeft echt een gevoel van ‘achterover liggen’ omdat je ziet dat de RI&E in Sufficio goed is geregeld. Veranderingen in onze processen worden direct meegenomen in een volgende actualisatie ronde. Je ontvangt advies en voorgestelde maatregelen bij elk aspect en het systeem attendeert je automatisch op acties als deze intern zijn toegewezen.

We hebben inzicht in het proces bij veranderende (toekomstige) arbo-eisen die tussentijds om een actie vragen; wat staat open? Wat is opgelost? En wat nog op te pakken? Deze informatie uit het systeem draagt bij aan onze managementreview.

 

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This