Een procesmatige flow van actualisatie daar gaat het om

Preventieve analyse

Een Risico-, inventarisatie en evaluatie is voor ons onmisbaar. We werken met Sufficio RI&E om onder andere preventief onze productieprocessen te analyseren en waar nodig te verbeteren. En natuurlijk op mogelijke bedrijfsrisico’s te anticiperen. Zoals Sufficio Milieu voor ons een gereedschap is voor Cao-coördinatie, werkt Sufficio RI&E indirect ook voor HR, preventiemedewerker en technische dienst. Het betrekken van medewerkers is hierbij een belangrijke taak. De afdelingsleidinggevenden vervullen daarom een controlerende rol bij het opvolgen en/of verspreiden van acties.

gAvilar streeft naar absolute klanttevredenheid. Daarbij is het ontwikkelen, produceren en verkopen van meet en regelapparatuur onze kernactiviteit.

Het heeft zijn sporen al bewezen

Al zijn we een kleine organisatie, in de praktijk stellen we hogen eisen aan veiligheid. De werking van een plan van aanpak met bijbehorende acties uit een RI&E actualisatie heeft bij ons zijn sporen al bewezen. Wij houden de RI&E actueel en vullen deze aan waar nodig. Want wanneer we onderdelen toevoegen aan bestaande machines, nemen we opnieuw de veiligheid en CE-markering onder de loep. Een procesmatige flow van actualisatie: daar gaat het om. Zo is bijvoorbeeld naast het resultaat van een verdiepende RI&E machineveiligheid, nu ook ons opgestelde Coronabeleid terug te vinden in Sufficio RI&E. Wij maken voor het beheren van deze informatie in Sufficio dus dankbaar gebruik van de functionaliteit Documentenmanagement.

 

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This