Een RI&E uitvoeren is meer dan alleen een verplichting

Het is een totaalpakket.

Een dynamisch (arbozorg) systeem als onderdeel van risicomanagement.

RI&E als totaalpakketKOM IN CONTACT

Sufficio RI&E; een praktische RI&E methode voor elk bedrijf

Wij begrijpen dat veiligheid geld kost, je wilt dus wel een effectieve investering doen. Dat kan met Sufficio RI&E! Afgezien dat het hebben van een RI&E een verplichting is, moet je verder kijken dan alleen het afvinken van een ‘foutenlijstje’. Het is meer je startpunt van goed arbobeleid en een paraplu voor veiligheid. Met Sufficio RI&E houd je de RI&E actueel simpel en betrouwbaar. Met een minimale inspanning houd je risico’s beheersbaar, zodat de bedrijfsvoering door gaat.

Overzicht arboregels

Vereenvoudigt het woud van regels en voorschriften met maandelijkse updates bij (toekomstige) veranderingen.

Plan van aanpak

Vanuit de uitgevoerde RI&E direct aan de slag met het plan van aanpak. 

Inzicht en overzicht acties

Wat heb je wel en wat is nog niet op orde is de basis van jouw RI&E om risico’s in kaart te brengen binnen je bedrijf. 

(Pro)Actieve RI&E ondersteuning

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) wil zien dat je actief met de RI&E werkt en dat deze niet statisch blijft. Met Sufficio RI&E heb je helder waaraan je moet voldoen. Tijdens de actualisatie maak je duidelijk welke maatregelen zijn genomen, ook vanuit nieuwe wetgeving, normen, verzekeringseisen of veranderende werkprocessen. Je werkt met interne checks om collega’s te betrekken, organisatiebreed. Vanuit hr over ziekteverzuim, vanuit preventiemedewerkers over een Huishoudelijk Reglement. Op de kwaliteit van de RI&E te verbeteren, zijn nieuwe toetsingseisen aan de RI&E verplicht. Zowel op het gebied van de inventarisatie als de verwerking en het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA). Met de tips van onze ervaren arbodeskundigen volg je zelf een continu proces van Plan, Do, Check en Act. 

Passende RI&E methode

De Nederlandse Arbeidsinspectie vereist overzicht in alle veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten. De nieuwe RI&E omvat strengere toetsingseisen bij de uitvoering en dat vraagt extra aandacht, maar maakt de RI&E ook completer. Denk hierbij aan het uitvragen van achterliggende grondoorzaken, beschrijven van restrisico’s en het doen van analyses. Sufficio RI&E biedt je een systematische oplossing voor risicomanagement voorzien van alle kennis die jezelf soms niet in huis hebt. De RI&E uitvoeren met Sufficio scheelt je veel uitzoekwerk. Eenvoudige vertaling van wettelijke eisen in leesbare rapportages, jaarlijks geactualiseerd na een rondgang. Met tips om slim acties in gang te zetten binnen de organisatie. Online altijd up-to-date en beschikbaar om de status van risicobeheersing in te zien.

 

Wat zeggen onze klanten?

Met Sufficio RI&E hebben wijgekozen voor zekerheid. We laten zien dat we pro-actief bezig zijn en inzicht en overzicht hebben. De Arbeidsinspectie kan gerust onverwachts binnen komen. 

Mueller

De RI&E is voor ons een analyse-instrument voor alle activiteiten die wij doen.Sufficio maakt de eisen vanuit de wet heel toegankelijk en een deskundige kijkt over onze schouders mee naar onze processen.

Coster

Sufficio RI&E  totaal pakket = maatwerk

Bij Sufficio RI&E is geheel maatwerk van toepassing op basis van aantal locaties (vestigingen en/of afdelingen). Je geeft zelf de wensen aan vanuit het eigen organisatiebeleid waarbij we onderscheid maken in eenmalige en jaarlijkse werkzaamheden.

Wil je meer weten of heb je interesse in een van onze modules? Stuur ons een bericht.

Hanzeweg 1 7418 AW Deventer

Contactaanvraag

    Share This