Sufficio: Oog voor ontwikkeling

We zitten inmiddels al in februari 2024. De Omgevingswet is van kracht geworden, de Omgevingsplannen en waterschapsverordeningen zijn gepubliceerd en wij zijn weer een stuk verder met het finetunen van Sufficio Milieu.   

De bedrijfsoverstijgende MBA’s zijn uitgebreid

Door strikt het Bal te volgen, vallen functioneel ondersteunende activiteiten onder het toepassingsbereik van een kernactiviteit. We hebben verdiepende vragen aan het Informatiepunt Omgevingswet (Iplo) gesteld.

Iplo gaf aan: een activiteit kan onder meerdere Milieubelastende activiteiten (mba’s) vallen: de mba van de activiteit zelf en die van de kernactiviteit. De bijbehorende vragen zijn ook in gebouwd (vervolgvragen, geselecteerde aspecten/ vergunningplicht).

Omgevingsplannen gepubliceerd

Voor elke gemeente is er per 1 januari 2024 van rechtswege een omgevingsplan gepubliceerd. Net als voor elk waterschap een waterschapsverordening. Dit omgevingsplan is gevuld met een zogenaamd ’tijdelijke deel’ dat bestaat uit: (ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals de bestemmingsplannen en rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat (inmiddels vervallen) dit waren geldende regels alleen tijdens de invoeging van de Omgevingswet). De bruidsschat van de waterschapsverordening is van rechtswege in het nieuwe gedeelte van de waterschapsverordening komen te staan. 

Elk omgevingsplan of waterschapsverordening, gepubliceerd na 1 januari 2024, heeft de eerste wijzigingen in hun plan al doorgevoerd. Sufficio Milieu is aangepast met selectievraag voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening. 

De algemene regels uit Hfst. 5 van het Bal betreffen veelal de meer bedrijfs-algemene regels in plaats van gekoppeld aan een specifieke activiteit. Deze zijn in Sufficio Milieu gebundeld.

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This