Sufficio Milieu 2.0 en de Omgevingswet

De ontwikkelingen van Sufficio Milieu (versie 2.0) staan niet stil, maar het lijkt er op dat de geplande lanceringsdatum voor de Omgevingswet van 1 januari 2023 wordt uitgesteld eerst naar 1 juli 2023 en nu definitief naar 1 januari 2024.

Na ons Webinar in november zijn de Sufficio Milieu gebruikers weer een stap dichter bij wat de nieuwe versie Sufficio Milieu gaat inhouden. Met antwoord op alle gestelde vragen over veranderingen voor; vergunningen, complexe bedrijven en Energiebesparingsplicht. Maar ook hoe auditoren/ CI’s een meewerken aan een goede voorbereiding naar de Omgevingswet. 

De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee!

Met de komst gaan er 26 wetten over in 1 Omgevingswet, 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur worden er 4. Twee veranderingen lichten we uit: 

  • ‘Inrichting’ verdwijnt, ‘mba’ verschijnt – Het begrip ‘inrichting’ verdwijnt straks. De term ‘milieubelastende activiteit’ (mba) doet met de Omgevingswet zijn intrede. Belangrijk daarbij: de voormalige inrichting kan geheel of gedeeltelijk een milieubelastende activiteit zijn en het geheel of een gedeelte van de milieubelastende activiteit kan
    vergunningsplichtig zijn. Hierdoor zijn er straks meerdere situaties mogelijk. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat jouw huidige ‘inrichting’ onder de Omgevingswet bestaat uit: deels MBA vergunningplichtig, deels MBA niet-vergunningplichtig en deels geen MBA (en dus niet-vergunningplichtig). 
  • DSO: Digitaal stelsel Omgevingswet – Op dit moment heb je als bedrijf te maken met 3 digitale systemen: het Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Deze drie komen
    straks samen in een vernieuwd Omgevingsloket (onderdeel van het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)). Ook lokale systemen gaan straks in het DSO op. Het DSO is momenteel nog volop in ontwikkeling. Het blijkt een enorme uitdaging om het systeem goed sluitend te krijgen. Er is wel al veel informatie te vinden over het DSO en er is een testomgeving beschikbaar. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de websites iplo.nl en/of aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This