Onze focus ligt op het verantwoord leveren van kwalitatieve en voedzame producten

Per locatie inzicht in lokale voorschriften

Vier van onze voerbedrijven hebben elk een ISO-14001 certificering. Om deze te behouden, loop je al snel tegen het bijhouden van wet- en regelgeving aan. Wijzigingen in de wereld gaan snel, zo ook wat milieuwet- en regelgeving betreft. Bij de laatste update ISO-14001 zijn eisen zelfs strakker geworden. En omdat we al 20 jaar terug gaan met BMD Advies, is de keuze voor het online systeem Sufficio Milieu voor ons een logische keuze. De vestigingen zijn verschillend, de ene vestiging ligt bijvoorbeeld op een industrieterrein en de ander weer naast een natuurgebied. Met Sufficio Milieu houden we op de vier locaties rekening met lokale voorschriften. Met ieders eigen Sufficio vestigingsaccount is er goed inzicht per vestiging. En na een compliance audit toetsen we of er wordt voldaan aan alle aan ons gestelde eisen.

De VanDrie Groep is een Nederlands familiebedrijf. Wij hebben verschillende vestigingen en zijn onder andere wereldleider voor de productie van kalvervoeders. Onze focus ligt op het verantwoord leveren van kwalitatieve en voedzame producten die geproduceerd zijn met respect voor mens, dier en omgeving.

Verbeteracties op korte en lange termijn

Via Sufficio Milieu krijgen we gelukkig op tijd mee wat de veranderingen zijn in de komende Omgevingswet. Alle KAM-medewerkers die met Sufficio werken, ontvangen namelijk maandelijkse update meldingen. We vertalen die informatie naar de lokale activiteiten, hoe relevant is het en wat moeten we doen. Na de compliancerapportage zetten we de verbeteracties in ons overkoepelend systeem voor zowel milieu als arbo. Hiervoor hanteren we een eigen, speciaal op de diervoeding en voedselveiligheid gerichte systematiek. Acties wijzen we toe aan medewerkers en zetten deze zo diep mogelijk weg in de organisatie. Dit resulteert in meer betrokkenheid en een groot draagvlak. Omdat het oplossen van acties of het implementeren van aanpassingen/veranderingen veelal langer dan 1 jaar duurt, is de termijn van onze jaarlijkse controle aangepast. Als een actie een hoge investering vergt, is dit natuurlijk niet binnen een jaar opgelost. Het afwisselend auditen van vestigingen met Sufficio geeft ons nu meer ruimte. En het sluit mooi aan bij onze werkwijze. Ook met Sufficio Arbo voor ISO-45001. Zo draagt Sufficio bij aan onze KPI’s op lange termijn. En aan ons milieujaarverslag en managementreview.

 

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This