Aan de slag met Sufficio Milieu op basis van de Omgevingswet

Als continu verbeteren in jouw milieubeleid een wens is, dan biedt de module milieu je volledig inzicht. Door een jaarlijkse controle op naleving en bewaak je online of alles ‘op papier’ in orde is. Je betrekt hierbij eenvoudig ook jouw collega’s. Het doorvoeren van maatregelen is nog nooit zo makkelijk geweest. Op basis van de PDCA-cyclus houd je openstaande en gereedgemelde acties bij. Aspecten waar je nog niet aan voldoet, gaan automatisch mee in de volgende compliancebeoordeling. Sufficio Milieu geeft je doorlopend de mogelijkheid om de milieuprestaties binnen je bedrijf te verbeteren.

Stap 1

Maatwerkregister, bedrijfs- en gebruikersaccount

Via een vragenboomstructuur identificeert onze adviseur alle voor jouw organisatie van toepassing zijnde wettelijke aspecten. Het identificeren van het aantal MBA’s, eventueel aangevuld met voorschriften omgevingsvergunning. Met de door jou aangegeven processen, activiteiten en aanwezige voorzieningen resulteert dit samen tot een maatwerkregister. Je krijgt een bedrijfsaccount voor de module milieu, zo nodig per vestiging met eigen bedrijfslogo en gebruikersaccounts. Gebruikers ontvangen een link om online aan de slag te gaan voor de eerstvolgende complianceronde.

Stap 2

Complianceronde

Jaarlijkse compliancecheck met controles, rondgang en beoordeling op compliancy. Je krijgt per aspect inzicht of jouw milieubelastende activiteiten (MBA’s) binnen jouw bedrijf voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Onze adviseur noteert welke acties noodzakelijk zijn. Je voegt eventuele opmerkingen toe en keurt de rapportage goed na akkoord.

Stap 3

Maandelijkse actualisatie

Je blijft periodiek op de hoogte van specifieke wettelijke regels per bedrijf of vestiging. Je acteert direct op (toekomstige) veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot je activiteiten, die wel of niet om maatregelen vragen met het uitzetten van acties binnen je bedrijf.

Stap 4

Opvolgen van acties

Vanuit een makkelijk te filteren actielijst heb je overkoepelend inzicht in de status van alle uitgezette acties. Je borgt de PDCA-cyclus en beheerst de acties op eindverantwoordelijke. Onze adviseur toetst jaarlijks in een complianceronde de implementatie van voorgestelde acties. Het is een continu proces dat zich herhaalt vanaf stap 2 tot 4 en leidt tot borgen van het voldoen aan wet- en regelgeving.

Blogs en projecten

Alle voordelen op een rij

N

Milieucompliance check elk jaar

We toetsen jaarlijks of je bedrijf nog voldoet aan alle vereisten (ook certificerings verplichtingen). Alle bevindingen uit de compliancecheck zie je terug in de rapportage.
h

Milieurapportage met toegesneden actiepunten

De opgestelde rapportage levert je toegesneden acties voor verbeteringen. Praktische aandachtspunten ondersteund met simpel toe te voegen bijlagen.

Verbetermaat-regelen per milieuaspect

Je legt acties voor specifieke aspecten bij collega’s op de juiste plek binnen jouw organisatie. Je kent eventueel een termijn en budget toe voor het uitvoeren van de actie en bewaakt in een oogopslag de opvolging.

Milieu management-review

Het dashboard geeft input voor managementreviews en stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Inzicht = overzicht = resultaat.
Share This