Milieueffecten bewaken met Sufficio MAR (milieuaspectenregister)

Online tool waarmee je, gecombineerd met Sufficio Milieu, compleet overzicht van milieuaspecten en milieubelastende activiteiten bijhoudt en beheert in jouw bedrijf.

maatwerkregisterKOM IN CONTACT

Met Sufficio MAR een voldoende scoren met jouw register

Met jouw eigen online maatwerkregister in Sufficio MAR heb je inzicht in waar de milieubelasting op aspectenniveau ligt. Werk je met Sufficio Milieu, dan houd je dit ook nog eens makkelijk actueel. Een aanpak waarmee een auditor je verplichtingen vanuit ISO 14001 toetst. Met deze modules samen heb je goed inzicht in je de MBA’s (de Omgevingswet kijkt naar je milieubelastende activiteiten) en in het functioneren van preventieve (verbeter) maatregelen. Het MAR zorgt voor beheersing van milieurisico’s. Dankzij de koppeling met wet- en regelgeving uit Sufficio Milieu ben je op de hoogte van actuele veranderingen en de impact op je bedrijfsproces.

Online milieuaspectenregister

Uniform overzicht als een soort risico-inventarisatie & -evaluatie van milieueffecten met risicoscores om prioriteit te geven aan elke maatregel, breed toegankelijk in jouw organisatie.

Combinatie MAR en Milieu

 Naast beheer van milieuaspecten, blijf je door de maandelijkse actualisatie van gewijzigde wet- en regelgeving vanuit Sufficio Milieu altijd op de hoogte van (toekomstige) veranderende wetgeving.

Brede toetsing milieurisico’s

Je managet eenvoudig alle activiteiten met een verhoogd risico en koppelt deze aan relevante wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften.

Geen stand-alone oplossing met Sufficio MAR

Heb je een traditioneel milieuaspectenregister in bijvoorbeeld Excel? Dan biedt deze doorgaans onvoldoende draagvlak bij decentrale procesafdelingen. Online werken met Sufficio MAR gaat verder dan een stand-alone overzicht van een KAM- of milieuafdeling alleen. Het overzicht is makkelijk toegankelijk en je deelt de informatie met een onbeperkt aantal gebruikers. Collega’s bereiden zich gemakkelijk voor op audits door acties toe te wijzen. Preventieve controle op juistheid van eigen risicovolle activiteiten stimuleert verantwoordelijkheid.

Wat zeggen onze klanten?

Het MAR hadden we, zoals zoveel bedrijven, eerst in Excel. Excel is geduldig, maar werken met een online systeem is beter. 

Schut Packaging

Ons milieu aspecten register hebben we van Excel overgebracht naar Sufficio MAR.  Gekoppeld aan Sufficio Milieu geeft ons nu een completer beeld en bovenal een goed gevoel.

Vivochem

Sufficio MAR jaarprijzen

Een import van een eigen MAR naar Sufficio MAR bestaat uit een eenmalige acties. En een eenmalige en jaarlijkse basis prijs. Aanvullende diensten voor het inhoudelijk controleren, beoordelen of aanvullen van het milieuaspectenregister is maatwerk. Sufficio MAR wordt alleen aangeboden in combinatie met Sufficio Milieu. Sufficio MAR prijzen gelden ongeacht het aantal medewerkers van je bedrijf. 

Genoemde prijzen zijn exclusief btw. Prijspeil 2024.

Optie A

Eenmalig  € 325

N

Inrichting van je bedrijfsaccount

N

Voor onbeperkt aantal gebruikersaccounts

N

Met initiële samenstelling en klaarzetten van je MAR-omgeving

Eenmalige import

N

Je zet zelf je bestaande MAR-gegevens in ons MAR-template-overzicht voor een eenmalige import

N

Wij importeren 1-op-1 het aangeleverde overzicht naar Sufficio MAR

N

Je gaat direct zelf aan de slag met een inhoudelijke controle van de import

Jaarlijks € 325

N

Gebruik van de module MAR onafhankelijk van aantal gebruikers

N

Gebruik van alle MAR functionaliteiten door onbeperkt aantal gebruikers

Optie B

Eenmalig  € 325

N

Inrichting van je bedrijfsaccount

N

Voor onbeperkt aantal gebruikersaccounts

N

Met initiële samenstelling en klaarzetten van je MAR-omgeving

Eenmalig maatwerk

N

Wij zetten bestaande MAR-gegevens voor je in ons MAR-template-overzicht

N

Wij importeren 1-op-1 het overzicht voor je naar Sufficio MAR

 

Jaarlijks € 325

N

Gebruik module MAR onafhankelijk van aantal gebruikers

N

Gebruik van alle MAR functionaliteiten door onbeperkt aantal gebruikers

Aanvullend op optie A en B

Optie 1

Eenmalig maatwerk

N

Wij gaan na de import direct aan de slag met een inhoudelijke controle van de geïmporteerde MAR-gegevens en optimaliseren ontbrekende gegevens.

Optie 2

Jaarlijks of eenmalig maatwerk

N

Wij voeren jaarlijks inhoudelijke beoordeling MAR uit op actualiteit.

N

Wij beoordeling de koppeling met milieueisen vanuit Sufficio Milieu (actuele wet- en regelgeving op basis van de Omgevingswet).

Sufficio Mar wordt aangeboden in combinatie met Sufficio Milieu. Neem  contact op met de BMD Advies vestiging in jouw regio voor de combinatieprijzen.

Wil je meer weten of heb je interesse in een van onze modules? Stuur ons een bericht.

Hanzeweg 1 7418 AW Deventer

Contactaanvraag

    Share This