Sufficio Milieu 2.0 en de Omgevingswet

De ontwikkelingen van Sufficio Milieu 2.0 staan niet stil, maar het lijkt er op dat de geplande lanceringsdatum voor de Omgevingswet van 1 januari 2023 wordt uitgesteld eerst naar 1 juli 2023 en nu definitief naar 1 januari 2024. Na ons Webinar in november zijn de...

Sufficio Milieu: Omgevingswet

De afgelopen 40 jaar is de milieuwetgeving vanaf de Hinderwet, de Wet Milieubeheer, via de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht geëvolueerd. Bij elke stap is de milieuwet groter geworden en nu komt er de Omgevingswet. De datum van de lancering Omgevingswet is al...

Sufficio update 2.3: wat is nieuw?

Met deze snelle update heb je wat nieuwe onderdelen tot je beschikking, waarmee Sufficio nog makkelijker functioneert.  De vernieuwingen zijn:   Opmerkingen per aspect – Heb je opmerkingen gemaakt op de conceptrapportage? Sufficio bewaart vanaf nu, per aspect,...

Nieuwe ontwikkelingen Sufficio 2.2

Een van de grootste nieuwe functies in Sufficio update 2.2 is het ‘Centraal document beheersysteem’. Een functie die bijzonder handig is voor het aanleveren van opgevraagde documenten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een compliance audit. Maar ook voor...