Sufficio Milieu 2.0 en de Omgevingswet

De ontwikkelingen van Sufficio Milieu (versie 2.0) staan niet stil, maar het lijkt er op dat de geplande lanceringsdatum voor de Omgevingswet van 1 januari 2023 wordt uitgesteld eerst naar 1 juli 2023 en nu definitief naar 1 januari 2024. Na ons Webinar in november...

Sufficio Milieu: Omgevingswet

De afgelopen 40 jaar is de milieuwetgeving vanaf de Hinderwet, de Wet Milieubeheer, via de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht geëvolueerd. Bij elke stap is de milieuwet groter geworden en nu komt er de Omgevingswet. De datum van de lancering Omgevingswet is al...