Het is soms ‘ondoenlijk’ om continu zelf alle Arbo wetswijzigingen te volgen en te ‘vertalen’

Ruim 200 bladzijden aan eisen overzichtelijk gebundeld

Kwaliteit in bedrijfsprocessen hoog houden door te ‘voldoen aan’ alle veiligheidseisen. Na Sufficio Milieu (ISO-14001) en Sufficio RI&E werken we nu ook met Sufficio Arbo voor onze ISO-45001 certificering. Het zelf bijhouden en ‘voldoen aan’ arbowetgeving vergt namelijk veel tijd. Het is zelfs ‘ondoenlijk’ om continu alle Arbo wetswijzigingen te volgen en te ‘vertalen’. Een pakket van ruim 200 bladzijden aan eisen is nu helder en overzichtelijk gebundeld in Sufficio Arbo. De tekst vanuit de Arbowet is soms in ‘lastig’ jargon en dit is in Sufficio omgezet in klip en klare taal. Heel prettig als je ook direct weet wat er bij het ‘voldoen aan’ van je wordt verwacht.

Wij streven bij Bronswerk met 160 medewerkers voortdurend naar het verbeteren van de kwaliteit. De keuze om een jaarlijkse controle uit te voeren draagt bij aan bewustwording onder het personeel.

Positieve respons van auditors

Onze visie op kwaliteit wordt breed gedragen en wij zien dat zowel HR, TD als de ondernemingsraad baat heeft bij acties vanuit Sufficio. Voor Arbo compliance geldt normaliter een termijn van maximaal 3 jaar om een controle uit te voeren. Wij doen dit net als bij de RI&E altijd binnen één jaar. Dat houdt ons scherp. Sufficio Arbo biedt ons een werkmethodiek die goed is ingericht. Als we het zelf moeten doen, zou het nooit zo compleet zijn. Er is een goed totaalbeeld van alle aspecten van arbo met dit hulpmiddel. De werkwijze Sufficio sluit aan bij onze verwachtingen. Het is mooi om steeds vaker te vernemen dat Sufficio goed in de markt ligt. Dit is niet alleen leuk om te horen, maar het bevestigt ook onze keuze. Naast een positieve respons van onze auditor weten wij ‘dat we op de goede weg zijn’ en dit draagt bij aan onze cultuur.

 

Lees verder over Sufficio RI&E en Sufficio Milieu op deze locatie.

Lees meer

Gerelateerde berichten

Share This