Basis voor Arbobeleid

Er is nog steeds een groeiende behoefte bij bedrijven om zich te certificeren om een veilige werkomgeving aan medewerkers te bieden. Het goed op orde hebben hiervan is niet voor elk bedrijf een vanzelfsprekendheid. Er zijn drie basisverplichtingen waaraan jouw organisatie zich moet committeren; voldoen aan, risico’s minimaliseren en collega’s bewust maken van eigen verplichtingen. Met Sufficio Arbo krijg je dit goed op orde. Het overzicht van van toepassing zijnde wetgeving is vertaald naar praktische adviezen met acties om direct aan de slag te gaan. De oplossing sluit aan bij de actuele normen voor managementsystemen en bereid je voor op een eventuele audit controle ISO 45001.

 

De voordelen op een rij

;

Arbocompliance check elk jaar

We toetsen jaarlijks of je bedrijf nog voldoet aan alle vereisten uit de Arbowet en die certificerende instanties vereisen. De bevindingen uit de compliancecheck zie je terug in de rapportage.

Arborapportage met actiepunten

De rapportage die voortkomt uit de compliancecontrole levert je toegesneden acties en maatregelen voor verbeteringen. Met handig functie om aanvullende bijlagen en foto’s te koppelen.

Verbeteren samen met collega's

Specifieke acties leg je op de juiste plek binnen jouw organisatie. Wie wat moet uitvoeren, binnen welke termijn met eventueel budget. Je bewaakt in één oogopslag de opvolging.

Input voor Arbobeleid en MT

Je stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Je zet een bewustwordingsproces in gang door actieve rol van leidinggevende tot aan MT.

Stap voor stap input voor Arbobeleid

Stap 1

Maatwerkregister, bedrijfs- en gebruikersaccount

Onze adviseur neemt ter plaatse een vragenlijst door voor het bepalen van de voor jouw organisatie van toepassing zijnde wettelijke aspecten. Deze complete inventarisatie van arbowetten en -besluiten, aangevuld met overige verplichtingen (zoals PGS 15) resulteren
samen met door jouw bedrijf aangegeven processen, activiteiten en aanwezige voorzieningen tot een maatwerkregister. Met het bedrijfsaccount voor de module arbo, zo nodig per vestiging met eigen bedrijfslogo gaan gebruikers aan de slag na de complianceronde.

Stap 2

Maandelijkse actualisatie

Je ontvangt maandelijks wijzigingen over specifieke wettelijke regels per bedrijf of vestiging. Je houdt zelf tussentijdse (toekomstige) veranderingen bij die om maatregelen en vervolgacties vragen.

Stap 3

Compliancecontrole

De jaarlijkse compliancecontrole, rondgang en beoordeling door onze adviseur geeft inzicht in hoeverre je bedrijf compliant is of waar niet. Vanuit de notities per aspect samen met voorgestelde acties ga je aan de slag. Je voegt eventuele opmerkingen toe en keurt de rapportage goed na akkoord.

Stap 4

Acties to-do

Vanuit een makkelijk te filteren actielijst heb je overkoepelend inzicht op de status van alle acties uitgezet naar jouw collega’s. Je borgt de PDCA-cyclus en beheerst de acties op eindverantwoordelijke. Onze adviseur toetst jaarlijks in een complianceronde de implementatie van voorgestelde acties. Het is een continu proces dat zich herhaalt met stap 3 en 4 en leidt tot borgen van het voldoen aan wet- en regelgeving.

Blogs en projecten

Share This